PDA

View Full Version : Demurrage & Detention Free Time and Charges


egship
23-10-2010, 11:12 PM
*Demurrage & Detention Free Time and Charges for all Trades except for cargo originating from/destined to US ports and points via US ports. Please refer to <b><font color=red>[Để xem được liên kết này xin vui lòng Đăng nhập hoặc Ghi danh. <a href="register.php">Click vào đây để Ghi danh</a>]</font></b> (<b><font color=red>[Để xem được liên kết này xin vui lòng Đăng nhập hoặc Ghi danh. <a href="register.php">Click vào đây để Ghi danh</a>]</font></b>)for details of United States related Services
Demurrage: What is it?

Demurrage charges are applied for storage of laden containers whilst in OOCL’s care in a port, rail terminal, feeder terminal, inland depot or container yard. Demurrage is applied after a designated free time.

Detention: What is it?

Detention charges are applied for the storage or holding of containers whilst in our customers’ care outside a port, rail terminal, feeder terminal, inland depot or container yard. Detention is applied after a designated free time.

There are 2 types of Detention:-

Merchant Haulage: when customers do their own trucking and have to return the container back to OOCL’s care within the free period.

Carrier Haulage (Drop & Collect): container is left at the customer’s own premises whilst they load or devan it. OOCL's vehicle returns a different day to pull it out.

hoannhan
18-01-2011, 03:01 PM
1/ For outbound cargo
Demurage : thời gian lưu cont tại bãi , được tính kể từ khi cont được hạ xuống bãi chỉ định cho đến hết closing time
Detention : thời gian lưu cont tại kho , được tính kể từ khi hãng tàu xuất cont rỗng cho người gửi hàng.

thường thường các hãng tàu cho Free Dem khoảng 7 ngày , Free Det 3 ngày ( tùy theo loại cont khô hay cont lạnh ). Nếu quá thời gian trên , người gửi hàng sẽ phải charge thêm phí lưu cont , lưu bãi ( DEM/DET charge ) . Phí này được tính lũy tiến ( VD : 1-7 ngày thì mất ~ USD 6/12 per 20/40dc,hq per day. Sang đến ngày thứ 8 thì là USD 12/24 per 20/40dc,hq per day. )

2/ For inbound cargo
Demurage Free time : là khoảng thời gian được phép lưu hàng & cont tại bãi cảng mà không mất phí , được tính kể từ khi cont được hạ xuống bãi cho đến khi cont được giao cho người nhận hàng

Detention free time : là khoảng thời gian người nhận hàng được phép lưu cont của hãng tàu tại kho riêng để rút hàng

Thường thường , theo quy định của các hãng tàu thì thời gian Free Dem là 5 ngày , Free Det là 3 ngày ( tùy theo loại cont khô hay cont lạnh ... )
Nếu quá thời gian trên , người gửi hàng sẽ phải charge thêm phí lưu cont , lưu bãi ( DEM/DET charge ) . Phí này được tính lũy tiến ( VD : 1-5 ngày thì mất ~ USD 10/20 per 20/40dc,hq per day. Sang đến ngày thứ 6 thì là USD 20/40 per 20/40dc,hq per day.)

Thời gian Free DEM/DET hoàn toàn có thể thương lượng được. Tốt nhất là thương lượng trước khi book hàng , để tránh tranh chấp ... FWD hoặc chủ hàng trực tiếp làm việc với Sales line , xin gia hạn free time DEM/DET thêm 3,5 thậm chị là 10 ngày tùy theo loại hàng, tuyến vận chuyển và chính sách của từng line ...

+++++++++++++
Thêm một điểm nữa , bao giờ khi làm việc với khách hàng, sales line cũng gửi bảng quy định về thời gian free DEM/DET + charge nếu over time.


Nguồn: sưu tầm

mr.phuong
21-01-2011, 05:48 PM
Detention : phí lưu vỏ
Demurrage : phí lưu bãi

- Hãng tàu nào cũng có bảng giá quy định cụ thể cho hai phí này.
- Thời gian miễn : 5-7 ngày gì đó (tùy theo hãng tàu quy định)
- Sau thời gian miễn sẽ tính phí. VD:
1-7 ngày : USD 5/10
8 ngày trở lên : USD 10/20
- Thường thì hãng tàu chia làm 2 mục cụ thể :Cont khô và Cont lạnh

- Thời gian lưu vỏ được tính từ ngày lấy vỏ đến ngày hạ Cont
- Thời gian lưu bãi được tính từ ngày hạ Cont có hàng đến ngày tàu dự kiến chạy ghi trên lệnh cấp Cont, không phải thực tế ngày tàu chạy.